Obowiązkiem każdego zawodnika Sporting Warszawa jest posiadanie ważnych badań lekarskich - zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu.

Sporting Warszawa nie prowadzi aktualnie badań lekarskich dla zawodników jednak jeżeli zaistnieje taka potrzeba i zbierze się grupa zawodników potrzebująca wykonać takie badania oczywiście zorganizujemy przyjazd lekarza medycyny pracy do klubu i przeprowadzimy takie badania dla wszystkich potrzebujących zawodników.