Informacja o opłatach

Zajęcia w szkółce odbywają się dwa/trzy razy w tygodniu. Dodatkowo dzieci biorą udział w rozgrywkach, turniejach czy sparingach. Organizowane są także treningi indywidualne oraz bramkarskie.

Dane do opłaty składki członkowskiej
Stowarzyszenie DOBRE

ul.Na Uboczu 2 lok.101 
02-791 Warszawa

Numer konta : 22 1020 1169 0000 8802 0316 2948


                   REGULAMIN SPORTING WARSZAWA

1. Wysokość składki członkowskiej jest odgórnie ustalona przez walne zgromadzenie Stowarzyszenia. W roku szkolnym 2021/2022 wynosi:

    • 200zł w przypadku trzech treningów tygodniowo
    • 180zł w przypadku dwóch treningów tygodniowo
    • 500 zł w przypadku płatności kwartalnej ( dwa treningi tygodniowo)
    • 560 zł w przypadku płatności kwartalnej (trzy treningi tygodniowo)
    • 130 zł wysokość składki dla grup przedszkolnych trenujących raz w tygodniu

   Płatność składek obowiązuje do 10 każdego miesiąca z góry za dany miesiąc.

   Wysokość składki członkowskiej nie ulega zmniejszeniu w wypadku nieobecności dziecka na zajęciach w danym miesiącu. Obecność na treningach będzie sprawdzana przez trenera.

  1. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość obniżenia składki przez zarząd Stowarzyszenia na wniosek rodziców. Wszystkie sprawy rozpatrywane są indywidualnie po uprzednim przeanalizowaniu wniosku przez zarząd.
  2. Zniżki dla rodzeństwa pierwsze dziecko 10%, drugie dziecko 20% każde następne dziecko zniżki ustalane indywidualnie.
  3. W przypadku braku wpłaty składki, zarząd SPORTINGU WARSZAWA zastrzega sobie możliwość podjęcia stosownych decyzji, np: po wcześniejszym upomnieniu przez trenera o braku wpłaty - odmowy udziału zawodnika w treningu lub zawodach.
  4. Uczestnictwo w zajęciach szkoleniowych organizowanych przez SPORTING WARSZAWA jest dobrowolne, dlatego też zarząd będzie bezwzględnie egzekwował opłatę składki członkowskiej.
  5. Podczas meczów i treningów rodzice, opiekunowie i kibice zobowiązani są do kulturalnego zachowania, w tym także w stosunku do rodziców i kibiców drużyny przeciwnej oraz o nie podpowiadanie zawodnikom jak mają grać. Instruowanie zawodników leży w gestii trenerów.
  6. Podczas meczów i treningów rodzice, opiekunowie, kibice etc. powinni przebywać na trybunach obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody lub treningi.
  7. Uczestnik zajęć sportowych zobowiązany jest do wykonywania poleceń trenera dotyczących sposobu wykonania ćwiczeń.
  8. Każdego zawodnika szkoły obowiązuje punktualność, dyscyplina, obowiązkowość, kultura osobista oraz aktywny udział w zajęciach sportowych, jak również wszystkich formach współzawodnictwa sportowego na terenie kraju i za granicą.
  9. Zawodnicy szkoły zobowiązani są do dbania o własny sprzęt sportowy oraz przybory i przyrządy treningowe znajdujące się na obiektach sportowych.
  10. Decyzję o odwołaniu zajęć z powodu złych warunków atmosferycznych podejmuje każdorazowo trener. W szczególności opady deszczu, czy niezbyt korzystne warunki atmosferyczne, nie zwalniają z uczestnictwa w zajęciach i nie będzie możliwości ich późniejszego odrobienia.
  11. W lipcu i sierpniu odbywają się obozy sportowe, a nie odbywają się treningi. Ponadto składka członkowska w tym okresie wynosi 30 zł miesięcznie, przeznaczana na cele statutowe.
  12. Członkostwo w stowarzyszeniu należy wypowiedzieć z miesięcznym okresem wypowiedzenia.
  13. Złamanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do podjęcia przez Sporting Warszawa stosownych decyzji, w tym wydalenia z akademii Sporting Warszawa. 

    

  14. Zapisanie dziecka do szkoły związane jest z wypełnieniem pisemnej deklaracji członkowskiej przekazanej trenerowi lub zarządowi Stowarzyszenia . Dokonanie rejestracji stanowi akceptację regulaminów oraz zawarcie cywilno-prawnej umowy pomiędzy prawnymi opiekunami dziecka a Sporting Warszawa.

    

  15. Dokonując zapisu i rejestracji dziecka do Sporting Warszawa, rodzic/opiekun wyraża zgodę na udział dziecka w zajęciach z piłki nożnej i jednocześnie zaświadcza, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zajęciach.

  1. W przypadku rezygnacji z członkostwa występuje 1 miesięczny okres wypowiedzenia. Rezygnacje należy wysłać drogą email lub pisemnie na adres Stowarzyszenia.Zasady bycia dobrym rodzicem na treningu:

 1. Nie przeszkadzam trenerowi w jego pracy to on jest osobą kompetentną której powierzyliśmy swoje dziecko.
 2. Nie wołam swojego dziecka jeżeli trener nie prosi o pomoc.
 3. Nie daje porad jak ma grać i co robi od tego jest trener.
 4. Obserwuje trening w spokoju.
 5. Wspieram swoje dziecko.
 6. Wszystkie niejasności wyjaśniam po zajęciach.

Polityka prywatności- RODO

 
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. przepisów zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest STOWARZYSZENIE DOBRE. z siedzibą ul. Na Uboczu 2/101, 02-791 Warszawa, NIP : REGON:
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności związanych z działalnością klubową, w szczególności: przyjęcia i realizacji zleceń, zgłoszeń, licencji, dotacji, programów organizowanych przez samorządy, jednostki publiczne, pozyskiwanie środków sponsorskich i itp. oraz podczas tworzenia umów i wystawiania faktur na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b oraz c RODO – wszystkie czynności związane z działalnością klubową
 3. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Zapewniamy również Państwa,że dane nie będą sprzedawane lub w inny sposób przekazywane innym podmiotom do celów komercyjnych, chyba, że osoba, której dane dotyczą udzieli na to zgody.
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Państwa zgody.
 5. Do Państwa danych osobowych w celach niekomercyjnych, mogę mieć dostęp nasze podmioty przetwarzające jak kancelaria prawna, biuro podatkowe, firmy ubezpieczeniowe, podmioty organizujące zawody, obozy sportowe lub zgrupowania sportowe, Polski Związek Piłki Nożnej,tylko i wyłącznie w celu realizacji umów oraz firmy współpracujące przy realizacji kampanii marketingowych.
 6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. Jeżeli nie życzą sobie Państwo, aby STOWARZYSZENIE DOBRE w dalszym ciągu przetwarzała Państwa dane osobowe, prosimy niezwłocznie o informację. W przypadku nieotrzymania informacji Klub będzie traktował to jako wyrażenie zgody na dalsze przetwarzanie Państwa danych
 9. Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.