Informacja o opłatach

Zajęcia w szkółce odbywają się dwa/trzy razy w tygodniu. Dodatkowo dzieci biorą udział w rozgrywkach, turniejach czy sparingach. Organizowane są także treningi indywidualne oraz bramkarskie.
Opłata miesięczna wynosi:

 1. Wysokość składki członkowskiej jest odgórnie ustalona przez walne zgromadzenie Stowarzyszenia. W roku szkolnym 2019/2020 wynosi:
  • 200zł w przypadku trzech treningów tygodniowo
  • 180zł w przypadku dwóch treningów tygodniowo
  • 490 zł w przypadku płatności kwartalnej ( dwa treningi tygodniowo)
  • 550 zł w przypadku płatności kwartalnej (trzy treningi tygodniowo)
Płatność składek obowiązuje do 10 każdego miesiąca z góry za dany miesiąc.
Wysokość składki członkowskiej nie ulega zmniejszeniu w wypadku nieobecności dziecka na zajęciach w danym miesiącu. Obecność na treningach będzie sprawdzana przez trenera.Opłata za zajęcia jest niezależna od frekwencji na treningach danego zawodnika, oraz od ilości treningów w poszczególnych miesiącach. Opłatę traktujemy jako składkę członkowską.

Niżej dane do przelewu: 

Stowarzyszenie DOBRE

ul.Na Uboczu 2 lok.101 
02-791 Warszawa

Numer konta : 83 1160 2202 0000 0004 5347 0624


Termin przelewu do 10-tego dnia każdego miesiąca. W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko dziecka raz miesiąc za jaki jest opłata.

Zasady bycia dobrym rodzicem na treningu:

 1. Nie przeszkadzam trenerowi w jego pracy to on jest osobą kompetentną której powierzyliśmy swoje dziecko.
 2. Nie wołam swojego dziecka jeżeli trener nie prosi o pomoc.
 3. Nie daje porad jak ma grać i co robi od tego jest trener.
 4. Obserwuje trening w spokoju.
 5. Wspieram swoje dziecko.
 6. Wszystkie niejasności wyjaśniam po zajęciach.

Polityka prywatności- RODO

 
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. przepisów zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest STOWARZYSZENIE DOBRE. z siedzibą ul. Na Uboczu 2/101, 02-791 Warszawa, NIP : REGON:
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności związanych z działalnością klubową, w szczególności: przyjęcia i realizacji zleceń, zgłoszeń, licencji, dotacji, programów organizowanych przez samorządy, jednostki publiczne, pozyskiwanie środków sponsorskich i itp. oraz podczas tworzenia umów i wystawiania faktur na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b oraz c RODO – wszystkie czynności związane z działalnością klubową
 3. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Zapewniamy również Państwa,że dane nie będą sprzedawane lub w inny sposób przekazywane innym podmiotom do celów komercyjnych, chyba, że osoba, której dane dotyczą udzieli na to zgody.
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Państwa zgody.
 5. Do Państwa danych osobowych w celach niekomercyjnych, mogę mieć dostęp nasze podmioty przetwarzające jak kancelaria prawna, biuro podatkowe, firmy ubezpieczeniowe, podmioty organizujące zawody, obozy sportowe lub zgrupowania sportowe, Polski Związek Piłki Nożnej,tylko i wyłącznie w celu realizacji umów oraz firmy współpracujące przy realizacji kampanii marketingowych.
 6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. Jeżeli nie życzą sobie Państwo, aby STOWARZYSZENIE DOBRE w dalszym ciągu przetwarzała Państwa dane osobowe, prosimy niezwłocznie o informację. W przypadku nieotrzymania informacji Klub będzie traktował to jako wyrażenie zgody na dalsze przetwarzanie Państwa danych
 9. Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.