Informacja o opłatach


Zajęcia w szkółce odbywają się dwa/trzy razy w tygodniu. Dodatkowo dzieci biorą udział w rozgrywkach, turniejach czy sparingach. Organizowane są także treningi indywidualne oraz bramkarskie.
Opłata miesięczna wynosi:

  1. Wysokość składki członkowskiej jest odgórnie ustalona przez walne zgromadzenie Stowarzyszenia. W roku szkolnym 2019/2020 wynosi:
   • 200zł w przypadku trzech treningów tygodniowo
   • 180zł w przypadku dwóch treningów tygodniowo
   • 490 zł w przypadku płatności kwartalnej ( dwa treningi tygodniowo)
   • 550 zł w przypadku płatności kwartalnej (trzy treningi tygodniowo)

  Płatność składek obowiązuje do 10 każdego miesiąca z góry za dany miesiąc.
  Wysokość składki członkowskiej nie ulega zmniejszeniu w wypadku nieobecności dziecka na zajęciach w danym miesiącu. Obecność na treningach będzie sprawdzana przez trenera.


Niżej dane do przelewu:

Stowarzyszenie DOBRE

ul.Na Uboczu 2 lok.101 
02-791 Warszawa

Numer konta : 83 1160 2202 0000 0004 5347 0624



Termin przelewu do 10-tego dnia każdego miesiąca. W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko dziecka raz miesiąc za jaki jest opłata.